YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ

M.Kaan DericioğluYönetim Kurulu Başkanımız

  • Patent ve Marka Vekili ve Avrupa Patent Vekili'dir.
  • Patent Kanunu ve Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş Kanunu Hazırlık Özel ihtisas Komistonu'nda Raportörlük ve Başkan Vekilliği ile Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Kalkınma Planları Özel İhtisas Komisyonlarında raportörlük ve başkanlık yapmıştır.
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde ders vermektedir.
  • 2011 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu Danışma Kurulu Üyeliği'ne atanmıştır. Ege Üniversitesi EBİLTEM TTO ve Ankara Üniversitesi TTO Danışma Kurulu Üyeliği yapmaktadır.
  • TOBB bünyesinde kurulan Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi Başkanlığı, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'nda Asli Jüri Üyeliği, Erciyes Teknopark BİGG (Bireysel Genç Girişim) Programı Jüri Üyeliği görevlerine seçilmiştir.
  • Babasının tutkusunu devam ettirmiş, fikri haklar ile ilgili pek çok makale ve kitap yazmış, buluş yapabilmenin bir düşünce biçimi olduğunun altını çizerek "Siz de Buluş Yapabilirsiniz" başlıklı seminerler düzenlemiş ve sergiler açmıştır.

M. Kaan Dericioğlu'nun kişisel web sitesine www.kaandericioglu.com adresinden ulaşabilirsiniz.