İngiltere Avrupa Birliği’nden Ayrıldı


1 Şubat 2020 itibarı ile İngiltere Avrupa Birliği’nden ayrıldı. 31 Aralık 2020’ye kadar bir geçiş süreci yaşanacak. Avrupa Birliği sistemlerine göre yapılmış Üniter Patent, Tasarım, Marka, Alan Adı, Yeni Bitki Türü başvuruları yıl boyunca geçerli olmaya devam edecek ve sonra otomatik olarak ulusal İngiltere başvurusuna dönüşecektir. 1 Şubat 2020 sonrası yapılan yeni Avrupa Birliği başvuruları İngiltere’yi kapsamayacaktır. İngiltere’de koruma istenmesi durumunda, İngiltere başvurusunun Avrupa Birliği’nden ayrıca yapılması gerekmektedir.

1 Ocak 2021 tarihinde hala süreci devam eden başvurular için, başvuru sahiplerine İngiltere’de başvuru yapabilmeleri adına, 9 aylık bir süre tanınacaktır.