Arjantin’de Marka İptal ve Hükümsüzlük Süreçlerindeki Değişiklik


Arjantin Ulusal Sınai Mülkiyet Enstitüsü tarafından onaylanan ve 9 Aralık'ta yürürlüğe giren 270/2019 sayılı karar ile ticari markaların hükümsüzlükleri ve iptalleri için yeni düzenlemeler yapılmıştır. Başlıca değişiklikler şu şekildedir;

 

Markaların Hükümsüzlükleri:

(1) Hükümsüzlük talebi sadece 3. kişiler tarafından gerçekleştirilmekteyken yeni uygulama ile geri dönüşü olmayan ciddi bir hata tespit edildiğinde artık 3. kişi talebine gerek olmadan, re’sen hükümsüzlük gerçekleşebilecektir.

(2) Bir markanın hükümsüzlüğünün bir itiraz bağlamında değerlendirilmesi durumunda, konu artık mahkeme nezdinde değil, idari süreç olarak ilerleyecektir.

 

Markaların İptal Edilmesi

(1) İptal işlemi sadece 5 yıldan daha uzun süredir tescilli markalara karşı uygulanabilecektir.

(2) Re’sen iptalde aşağıdaki koşullar mutlaka sağlanacaktır;

- Markanın son 5 yıl boyunca aralıksız olarak kullanılmamış olması,

-  Tescilinden itibaren 5. ve 6. yıllar arasında markanın kullanıldığına ilişkin yeminli beyanın sunulmamış olması (Marka kanunu,2nun 26. Maddesi gereğince),

-  Paris Sözleşmesi ve TRIPS’e göre markanın tanınmış marka olarak sayılmaması,

-  Marka sahibinin ilgili sınıfta tescilli birebir aynı  bir markaya daha sahip olması ve süresi içerisinde bu marka için de kullanıma ilişkin beyan sunmamış olması.

 

Kısmi iptal 12 Haziran 2023 tarihinden itibaren dosyalanabilecektir.

 

Hükümsüzlüğü veya iptali talebi ile karşı karşıya kalan marka  sahiplerinin cevap vermeleri ve kanıt sunmaları için 15 iş günü süreleri olacaktır.

 

Ulusal Marka Başkanlığı’nın kararı İdari Usul Kanunu Yönetmeliğinde belirtilen yollarla adli olarak temyiz edilebilecektir.