Kurucumuz


   Hayri DERİCİOĞLU


            1914-1989
  • Hayri Dericioğlu, 29 yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda Sanayi Müfettişi olarak görev yapmış, Sınai Mülkiyet Müdürlüğü döneminde verilen patentleri bizzat kendisi imzalamıştır.  
  • Türk sanayisinin gelişimine kendini adayan Dericioğlu, 1964 yılında emekli olduktan sonra, uzmanlık alanı olan fikri hakların ülke ekonomisi için önemini kavradığından iki oğlu ile birlikte Ankara Patent Bürosu'nu kurmuştur.
  • Fikri haklar alanında basılmış ilk kitapları, gazete ve dergilerde yayınlanan ilk makaleleri yazanlar arasında yerini almıştır.